Kết quả thi tiếng Anh A2.2, B1.1, B1.2 các lớp CLC khóa 2015, HK2 (2015-2016)

Bảng điểm học phần thi lần 1 HK3 năm học 15-16 các lớp Cao học M15 đợt 1
29/08/2016
Điểm học phần thi lần 1 HK phụ năm học 2015 – 2016
08/09/2016

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo kết quả thi môn tiếng Anh A2.2, B1.1, B1.2 các lớp CLC khóa 2015, học kỳ 2 năm học 2015 – 2016, chi tiết xem File đính kèm. Mọi thắc mắc về kết quả thi, đề nghị liên hệ tại Trung tâm KT, tầng G nhà A2 – Học viện CNBCVT.

Bảng điểm Tiếng Anh các lớp CLC khóa 2015, cập nhật 1/9/2016