Điểm thi, điểm kết thúc học phần các lớp Cao học khóa 2015 đợt 2

Điểm thi, điểm kết thúc học phần các lớp Cao học khóa 2016 đợt 1
26/10/2016
Bảng điểm các học phần thay thế tốt nghiệp khóa 2012 và L14
12/12/2016
Show all

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo điểm thi, điểm kết thúc học phần thi lần 1 học kỳ 3 năm học 2015 – 2016 của lớp Cao học khóa 2015 đợt 2. Chi tiết xem File đính kèm. Điểm sẽ tiếp tục được cập nhật, Học viên chú ý theo dõi.

Trân trọng thông báo!

Bảng điểm các lớp M15 đợt 2