08/03/2023
ke hoach

Thông báo: Tổ chức kỳ thi Chuẩn đầu ra Tiếng Anh Đợt 1.2023 đối với sinh viên đại học hệ chính quy – Cơ sở đào tạo Phía Bắc

Căn cứ Quyết định số 838/QĐ-HV ngày 11/10/2021 của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông về việc ban hành Quy định […]
22/02/2023
ptit-logo

Kết quả phúc khảo bài thi lần 1 Học kỳ 1 năm học 2022 – 2023

Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục thông báo Kết quả phúc khảo bài thi, kỳ thi lần 1 Học kỳ […]
16/01/2023
logo120

Điểm thi Chuẩn đầu ra Tiếng Anh hệ đại học chính quy Đợt 4 năm 2022

Bảng điểm thi Chuẩn đầu ra Tiếng Anh hệ đại học chính quy Đợt 4 năm 2022
15/01/2023
logo120

Bảng điểm bảo vệ Đồ án tốt nghiệp hệ đại học chính quy khóa 2018

Ngành An toàn thông tin Ngành Kỹ thuật điện tử truyền thông Ngành Công nghệ thông tin Ngành Công nghệ Đa phương tiện Ngành Kỹ […]
20/12/2022
logo120

Danh sách sinh viên dự thi Chuẩn đầu ra Tiếng Anh hệ đại học chính quy Đợt 4 năm 2022

Danh sách sinh viên dự thi Chuẩn đầu ra Tiếng Anh hệ đại học chính quy Đợt 4 năm 2022
19/12/2022
logo120

Kết quả thi chuẩn đầu ra tiếng Anh hệ đại học Từ xa

Điểm thi chuẩn đầu ra tiếng Anh hệ đại học Từ xa năm 2022
25/11/2022
3d illustration of three colorful folders over white background

Danh sách sinh viên dự thi Chuẩn đầu ra Tiếng Anh hệ ĐHTX

Danh sách sinh viên dự thi Chuẩn đầu ra Tiếng Anh hệ ĐHTX
23/11/2022
ke hoach

Kế hoạch thi Chuẩn đầu ra Tiếng Anh hệ ĐHTX

Căn cứ Quyết định số 838/QĐ-HV ngày 11/10/2021 của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông về việc ban hành Quy định […]
23/11/2022
ptit-logo

Kết quả thi chuẩn đầu ra tiếng Anh hệ đại học chính quy Đợt 3 năm 2022

Kết quả thi chuẩn đầu ra tiếng Anh hệ đại học chính quy Đợt 3 năm 2022
10/11/2022
ke hoach

Kế hoạch thi lần 1 Học kỳ 1 năm học 2022 – 2023

Kế hoạch thi lần 1 Học kỳ 1 năm học 2022 – 2023 (Hệ ĐHCQ Khoá: 2018; 2019; 2020; 2021) Kế hoạch thi lần 1 […]