30/12/2019

Điểm thi tốt nghiệp Đợt 2 (Tháng 12 năm 2019)

Ngày 30 tháng 12 năm 2019, Trung tâm Khảo thí & ĐBCLGD thông báo điểm thi tốt nghiệp Đợt 2 (Tháng 12 năm 2019), chi […]
30/12/2019

Điểm thi Chuẩn đầu ra Tiếng Anh Đợt 3 năm 2019

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo điểm thi tiếng Anh chuẩn đầu ra Tiếng Anh Đợt 3 năm 2019, chi tiết xem File đính […]
17/12/2019

Danh sách thi Chuẩn đầu ra Tiếng Anh Đợt 3 năm 2019

Ngày 17/12/2019, Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục thông báo danh sách sinh viên dự thi Chuẩn đầu ra tiếng […]
30/11/2019

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 NĂM 2019

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2019-2020, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo kế hoạch thi tốt nghiệp đợt […]
13/11/2019

Bảng điểm thi lần 2 học kỳ 2, học kỳ phụ (kỳ hè) năm học 2018-2019

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo điểm thi, điểm kết thúc học phần các học phần thi lần 2 học kỳ 2, học kỳ […]
07/11/2019

Thông báo điều chỉnh thời gian thi Chuẩn đầu ra Tiếng Anh Đợt 3 năm 2019

Căn cứ Kế hoạch số 752/KH-KT&ĐBCLGD ngày 16 tháng 10 năm 2019 của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông về việc tổ chức […]
18/10/2019

Điểm thi tiếng Anh đầu vào khóa 2019

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo điểm thi tiếng Anh đầu vào của khóa 2019, chi tiết tải File tại đây. Mọi thắc mắc […]
27/09/2019

Điểm thi Chuẩn đầu ra Tiếng Anh – Đợt 2 năm 2019

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo điểm thi Chuẩn đầu ra Tiếng Anh Đợt 2 năm 2019. Chi tiết xem File đính kèm. Mọi […]
04/09/2019

Bảng điểm các học phần thi lần 1 học kỳ hè năm học 2018 – 2019

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo điểm thi, điểm kết thúc học phần các học phần thi lần 1 học kỳ phụ (kỳ hè) […]
28/08/2019

Bảng điểm thi tiếng Anh tăng cường Bậc 3

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo điểm thi tiếng Anh tăng cường Bậc 3, chi tiết tải File tại đây. Trân trọng!