23/09/2022
3d illustration of three colorful folders over white background

Thông báo điểm chuẩn đầu ra Tiếng anh đợt 2 năm 2022

Điểm thi
19/09/2022
3d illustration of three colorful folders over white background

Thông báo kết quả phúc khảo bài thi lần 1 HK2 năm học 2021-2022

Điểm thi
12/08/2022
3d illustration of three colorful folders over white background

Thông báo kết quả phúc khảo bài thi học phần Khoa QTKD và khoa VT

Điểm thi
11/08/2022
3d illustration of three colorful folders over white background

Thông báo kết quả phúc khảo bài thi học phần Tiếng Anh Course 3

Điểm thi
09/08/2022
3d illustration of three colorful folders over white background

Thông báo kết quả phúc khảo bài thi khoa KTDT và BM Marketing

Điểm thi PK
05/08/2022
3d illustration of three colorful folders over white background

Thông báo kết quả phúc khảo bài thi học phần Tư tưởng HCM và Kinh tế CT

Điểm PK
03/08/2022
z3578950933225_3112b8eb9e0bc1515837f71452bed021

Báo cáo tự đánh giá cơ sở giáo dục

Theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Giai đoạn đánh giá: 01/01/2018 – […]
01/08/2022
139

Thông báo điểm bảo vệ khóa luận tốt nghiệp ngành QTKD, Kế toán, TT Đa phương tiện, Marketing, TM Điện tử.

Điểm BV
25/07/2022

Danh sách dự thi chuẩn đầu ra đợt 2 – 2022

Danh sách dự thi chuẩn đầu ra đợt 2 – 2022
03/07/2022
logoptit

Kế hoạch Tổ chức kỳ thi Chuẩn đầu ra Tiếng Anh Đợt 2.2022 đối với sinh viên đại học hệ chính quy

Kế hoạch