22/10/2022
3d illustration of three colorful folders over white background

Thông báo Lịch kiểm tra đánh giá năng lực tiếng Anh xét tuyển vào chương trình Chất lượng cao ngành CNTT và kiểm tra phân loại trình độ tiếng Anh đầu vào với sinh viên đại học hệ chính quy khóa 2022 – Cơ sở đào tạo phía Bắc

Thông báo Quy định Quy định Ptit D1 Ptit D2 HITR HCLC
11/10/2022

Thông báo: Tổ chức kỳ thi Chuẩn đầu ra Tiếng Anh Đợt 3 ; Đợt 4 năm 2022 đối với sinh viên ĐHCQ – Cơ sở Hà Nội

Thông báo
05/10/2022

Thông báo: Tổ chức kiểm tra đánh giá năng lực tiếng Anh xét tuyển vào chương trình Chất lượng cao ngành CNTT và kiểm tra phân loại trình độ tiếng Anh đầu vào với sinh viên đại học hệ chính quy khóa 2022 – Hà Nội

Thông báo:  
23/09/2022
3d illustration of three colorful folders over white background

Thông báo điểm thi phúc khảo lần 1 HK hè năm học 2021-2022

Điểm thi
23/09/2022
3d illustration of three colorful folders over white background

Thông báo điểm chuẩn đầu ra Tiếng anh đợt 2 năm 2022

Điểm thi
19/09/2022
3d illustration of three colorful folders over white background

Thông báo kết quả phúc khảo bài thi lần 1 HK2 năm học 2021-2022

Điểm thi
12/08/2022
3d illustration of three colorful folders over white background

Thông báo kết quả phúc khảo bài thi học phần Khoa QTKD và khoa VT

Điểm thi
11/08/2022
3d illustration of three colorful folders over white background

Thông báo kết quả phúc khảo bài thi học phần Tiếng Anh Course 3

Điểm thi
09/08/2022
3d illustration of three colorful folders over white background

Thông báo kết quả phúc khảo bài thi khoa KTDT và BM Marketing

Điểm thi PK
05/08/2022
3d illustration of three colorful folders over white background

Thông báo kết quả phúc khảo bài thi học phần Tư tưởng HCM và Kinh tế CT

Điểm PK