04/11/2020

Danh sách phòng thi, Quy định đối với thí sinh dự thi phân loại trình độ Tiếng Anh đầu vào hệ đại học chính quy Khóa 2020-2025

Trung tâm Khảo thí và ĐBCLGD thông báo: Danh sách phòng thi phân loại trình độ Tiếng Anh đầu vào hệ đại học chính quy […]
02/11/2020

Điểm thi tốt nghiệp Đợt 2 năm 2020

Trung tâm KT&ĐBCLGD thông báo: Điểm thi tốt nghiệp Đợt 2 năm 2020 hệ đại học Từ xa khóa 2016 – 2020 ngành Quản trị […]
24/10/2020

Thông báo: Về việc tổ chức kiểm tra phân loại tiếng Anh đầu vào

Trung tâm Khảo thí và ĐBCLGD thông báo kế hoạch tổ chức kiểm tra phân loại tiếng Anh đầu vào đối với sinh viên hệ […]
19/10/2020

Danh sách thi lần 2 học kỳ 2, kỳ hè năm học 2019 – 2020

Trung tâm Khảo thí & ĐBCLGD thông báo danh sách thi lần 2 Học kỳ 2, Học kỳ phụ (kỳ hè) năm học 2019 – […]
19/10/2020

Bảng điểm thi lần 1 học kỳ phụ (kỳ Hè) năm học 2019 – 2020

Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục thông báo điểm thi, điểm kết thúc học phần kỳ thi lần 1 học […]
14/10/2020

Điểm thi Chuẩn đầu ra tiếng Anh Đợt 2 năm 2020

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo điểm thi Chuẩn đầu ra tiếng Anh Đợt 2 năm 2020, chi tiết xem File đính kèm. Mọi […]
13/10/2020

Bảng điểm kết thúc học phần, thi lần 1 học kỳ 2 năm học 2019 – 2020

Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục thông báo điểm thi, điểm kết thúc học phần kỳ thi lần 1 học […]
22/09/2020

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 NĂM 2020

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2020-2021, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo kế hoạch thi tốt nghiệp đợt […]
09/09/2020

KẾ HOẠCH THI CHUẨN ĐẦU RA TIẾNG ANH ĐỢT 2 NĂM 2020

Căn cứ Quyết định số 585/QĐ-HV ngày 09/4/2015của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông về việc Ban hành “Quy định về […]
18/08/2020

Điểm bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp tháng 7 năm 2020

Trung tâm Khảo thí & Đảm bảo chất lượng giáo dục thông báo điểm bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp các ngành: Kế toán, Marketing […]