13/10/2020

Bảng điểm kết thúc học phần, thi lần 1 học kỳ 2 năm học 2019 – 2020

Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục thông báo điểm thi, điểm kết thúc học phần kỳ thi lần 1 học […]
22/09/2020

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 NĂM 2020

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2020-2021, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo kế hoạch thi tốt nghiệp đợt […]
09/09/2020

KẾ HOẠCH THI CHUẨN ĐẦU RA TIẾNG ANH ĐỢT 2 NĂM 2020

Căn cứ Quyết định số 585/QĐ-HV ngày 09/4/2015của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông về việc Ban hành “Quy định về […]
18/08/2020

Điểm bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp tháng 7 năm 2020

Trung tâm Khảo thí & Đảm bảo chất lượng giáo dục thông báo điểm bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp các ngành: Kế toán, Marketing […]
29/07/2020

HƯỚNG DẪN LÀM THỦ TỤC VẮNG THI

Công văn số 28/KT&ĐBCLGD ngày 29/7/2020 về việc hướng dẫn làm thủ tục vắng thi. Mẫu đơn xin vắng thi.
17/07/2020

Điểm thi, điểm kết thúc học phần kỳ thi phụ, Học kỳ 1 năm học 2019 – 2020

Trung tâm Khảo thí và ĐBCLGD thông báo điểm thi, điểm kết thúc học phần kỳ thi phụ – Học kỳ 1 năm học 2019 […]
15/07/2020

Điểm thi Chuẩn đầu ra tiếng Anh Đợt 1 năm 2020

Ngày 15/7/2020, Trung tâm Khảo thí & ĐBCLGD thông báo điểm thi tiếng Anh Chuẩn đầu ra (Đợt 1 năm 2020), chi tiết xem File […]
22/06/2020

Mẫu bảng điểm thành phần kỳ 2 năm học 2019 – 2020

Ngành Công nghệ thông tin
15/06/2020

Bảng điểm thi tốt nghiệp Đợt 1 – 2020

Trung tâm Khảo thí & ĐBCLGD thông báo điểm thi tốt nghiệp Đợt 1 năm 2020 đối với sinh viên hệ Đại học Từ xa […]
27/05/2020

Danh sách sinh viên thi lần 2 học kỳ 1 năm học 2019 – 2020

Ngày 26/5/2020, Trung tâm Khảo thí & ĐBCLGD thông báo danh sách sinh viên dự thi lần 2 học kỳ 1 năm học 2019 – […]