25/07/2022

Danh sách dự thi chuẩn đầu ra đợt 2 – 2022

Danh sách dự thi chuẩn đầu ra đợt 2 – 2022
03/07/2022

Kế hoạch Tổ chức kỳ thi Chuẩn đầu ra Tiếng Anh Đợt 2.2022 đối với sinh viên đại học hệ chính quy

Kế hoạch
16/06/2022
3d illustration of three colorful folders over white background

Quyết định thành lập Hội đồng Đảm bảo chất lượng Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Ngày 15/06/2022, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đã ra Quyết định số 737/QĐ-HV về việc “Thành lập Hội đồng Đảm bảo chất […]
07/06/2022

Thông báo điểm thi học lại riêng năm học 2021-2022

Bảng điểm HLR khoa CNTT (năm học 2021-2022)
20/04/2022

Báo cáo Tự đánh giá Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Viễn thông

Báo cáo TĐG_CTĐT_VT
13/04/2022

Báo cáo Tự đánh giá Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Công nghệ thông tin

Báo cáo TĐG_CTĐT_CNTT (Công bố website PTIT)
13/04/2022

Kế hoạch thi học kỳ II năm học 2021-2022 các lớp hệ ĐH khóa 2018, 2019, 2020, 2021 & lớp học lại riêng.

Lịch thi
08/04/2022
3d illustration of three colorful folders over white background

Thông báo kết quả thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh đợt 1 năm 2022

Điểm thi
30/03/2022
139

Thông báo điểm thi tốt nghiệp hệ ĐHTX và CĐN đợt 1 năm 2022

Điểm thi
29/03/2022
3d illustration of three colorful folders over white background

Thông báo điểm thi lần 2 HK1 năm học 2021-2022 (Khoa Cơ bản)

Điểm thi khoa CB