29/03/2022
3d illustration of three colorful folders over white background

Thông báo điểm thi lần 2 HK1 năm học 2021-2022 (Khoa Cơ bản)

Điểm thi khoa CB
27/03/2022
3d illustration of three colorful folders over white background

Thông báo danh sách sinh viên dự thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh đợt 1 năm 2022

Danh sách sv
27/03/2022
3d illustration of three colorful folders over white background

Thông báo điểm thi lần 2 học kỳ 1 năm học 2021-2022

Khoa VT, khoa QTKD, Khoa CB Khoa CNTT Tiếng Anh
23/03/2022
3d illustration of three colorful folders over white background

Thông báo kế hoạch thi lần 2 học kỳ 1 năm học 2021-2022

Lịch thi 
11/03/2022

Thông báo kế hoạch thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh đợt 1 năm 2022

Thông báo kế hoạch thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh đợt 1 năm 2022
07/03/2022
3d illustration of three colorful folders over white background

Thông báo điểm thi (Hiệu chỉnh) khoa TCKT

Khoa TCKT
07/03/2022
3d illustration of three colorful folders over white background

Thông báo điểm thi hiệu chỉnh khoa KTĐT, khoa Marketing, khoa VT

Khoa KTDT Khoa Mark Khoa VT (tín hiệu và hệ thống)
02/03/2022
3d illustration of three colorful folders over white background

Thông báo điểm thi Course 2(hiệu chỉnh) – lần 1 Hk1, Course 1 – lần 2 Hk2, thi lần 2 – Hk phụ

Course 2(hiệu chỉnh)- lần 1 Hk1 Course 1 – lần 2 Hk2 Thi lần 2 – Hk phụ
24/02/2022
3d illustration of three colorful folders over white background

Thông báo điểm thi Tiếng Anh Course 2 lần 1 – HK1 năm học 2021-2022

Điểm thi Course 2 – BAS1158 Ghi chú: Sinh viên có 1 tuần kể từ ngày công bố điểm thi để thực hiện phúc khảo […]
23/02/2022
3d illustration of three colorful folders over white background

Thông báo điểm thi khoa Marketing, điểm Thực hành cơ sở lần 1 năm học 2021-2022

Điểm thi Marketing Điểm thi Thực hành cơ sở