Thông báo V/v: Cấp GCNTN tạm thời, bảng điểm toàn khóa và trả hồ sơ HSSV cho sinh viên hệ chính quy đợt tháng 02/2020 (lần 2)

Thông báo V/v: Tổ chức giảng dạy, học tập Học kỳ II năm học 2019-2020 từ ngày 09/03/2020 (Cơ sở đào tạo Hà Nội)
06/03/2020
Thông báo V/v: Tiếp tục nghỉ học phòng ngừa dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 từ ngày 16/03/2020
12/03/2020

Kính gửi:            –     Sinh viên các lớp hệ ĐHCQ khóa 2015 các ngành Kỹ thuật

  • Sinh viên hệ chính quy các khóa 2015 trở về trước

Căn cứ kết quả họp Hội đồng xét tốt nghiệp của Học viện về việc xét tốt nghiệp đợt tháng 2/2020 (lần 2) đối với sinh viên hệ Đại học chính quy khóa 2015 các ngành Kỹ thuật và sinh viên hệ chính quy các khóa trước đề nghị được xét tốt nghiệp, phòng Giáo vụ thông báo về kết quả xét tốt nghiệp và việc cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp (GCNTN) tạm thời, bảng điểm học tập toàn khóahoàn trả hồ sơ HSSV cho sinh viên của các lớp trên như sau:

  1. Quyết định kèm danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp đợt tháng 02/2020 (lần 2) của các lớp sinh viên xem tại trang tin của phòng Giáo vụ tại địa chỉ: http://ptit.edu.vn/giaovu (mục Thông tin tốt nghiệp, văn bằng tốt nghiệp).
  2. Danh sách những sinh viên đã đủ điều kiện xét tốt nghiệp nhưng chưa được công nhận tốt nghiệp do thiếu hồ sơ (bản sao Giấy khai sinh và bằng tốt nghiệp THPT). Những trường hợp này yêu cầu Sinh viên bổ sung hồ sơ trước 17h00 thứ tư ngày 12/03/2020 về phòng Giáo vụ tại ô số 1 bộ phận một cửa Giáo vụ hoặc liên hệ số 02438547797 gặp thầy Nguyễn Hải Nam.
  3. Từ 14h00 ngày thứ Tư (18/3/2020), phòng Giáo vụ sẽ cấp GCNTN tạm thời, bảng điểm học tập cá nhân toàn khóa (bản gốc) và hoàn trả hồ sơ HSSV cho sinh viên được công nhận tốt nghiệp của các lớp trên vào các ngày làm việc trong tuần tại “Văn phòng một cửa”. Khi đến, sinh viên phải mang theo CMTND, thẻ sinh viên và hoàn trả thẻ sinh viên đã được Học viện.

Trường hợp sinh viên có nhu cầu, Học viện sẽ cấp bản sao GCNTN tạm thời, bảng điểm học tập cá nhân toàn khóa. Sinh viên đăng ký, nộp phí theo quy định của Học viện và nhận lại bản sao tại Văn phòng một cửa. Mức phí: 3.000 đ/bản sao.

  1. Sinh viên theo dõi kế hoạch cấp phát văn bằng trong các thông báo tiếp theo của Học viện tại trang tin của Học viện và của phòng Giáo vụ.
  2. Trường hợp có thắc mắc, khiếu nại về kết quả xét tốt nghiệp, thông tin cá nhân trong Quyết định tốt nghiệp đề nghị làm đơn và nộp tại bộ phận một cửa trước 17h00 ngày 12/03/2020.

   Phòng Giáo vụ thông báo tới các sinh viên để biết và thực hiện.

Tải về:

Danh sách sinh viên tốt nghiệp đợt 2 năm 2020

Danh sách sinh viên thiếu hồ sơ