Thông báo: Kế hoạch thu nợ học phí và học lại từ học kỳ I năm học 2019-2020 các lớp Cao đẳng, Liên thông CĐ – ĐHCQ

Thông báo V/v: Cấp GCNTN tạm thời, bảng điểm toàn khóa và trả hồ sơ HSSV cho sinh viên D15 các ngành kỹ thuật đợt tháng 02/2020 (lần 1)
24/02/2020
Thông báo: DSSV dự kiến xét tốt nghiệp Đợt 2 năm 2020 (tháng 02/2020)
02/03/2020

Căn cứ thông báo số 679/TB-HV ngày 20/9/2019 của Giám đốc Học viện về việc thu học phí và học lại học kỳ I năm 2019-2020;

Căn cứ thông báo số 828/TB-HV ngày 08/11/2019 của Giám đốc Học viện về việc thu nợ học phí và học lại;

Căn cứ  sổ theo dõi công nợ học phí và học lại của sinh viên đến ngày 16/02/2020, vẫn còn rất nhiều sinh viên nợ học phí và học lại.

Căn cứ thông báo số 431/BGDĐT-GDTC của bộ trưởng bộ giáo dục về việc kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, sinh viên do dịch bệnh Covid-19;

Căn cứ thông báo cho sinh viên nghỉ học do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp, vì vậy Học Viện sẽ thu nợ học phí qua ngân hàng.

Học viện thông báo về kê hoạch thu nợ như sau:

  1. Mức thu học phí và học lại:

-Áp dụng theo các quyết định  ban hành mức thu của từng năm học

  1. Thời gian thu: Từ 20/02/2020 đến 10/03/2020
  2. 3. Hình thức thu:

Học viện sẽ thu toàn bộ tiền học phí và học lại qua ngân hàng (không thu tiền mặt đến khi có thông báo sinh viên đi học).

*Đối với khóa 2015 trở về trước (2012;2013;2014; 2015): nộp học phí qua ngân hàng theo cách 2.

*Đối với khóa 2016; khóa 2017; 2018:2019

Hướng dẫn nộp tiền:

Cách 1: Sinh viên đã mở thẻ/tài khoản tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Chi nhánh Hà Nội: Sinh viên nộp tiền học phí vào tài khoản của sinh viên và ngân hàng sẽ trừ tiền học phí từ tài khoản của sinh viên sang tài khoản của Học viện.

Cách thức nộp tiền vào tài khoản sinh viên: Các hình thức nộp tiền vào tài khoản của sinh viên:

  • Nộp tiền tại quầy: Sinh viên/ người nhà sinh viên có thể đến bất kỳ chi nhánh nào trong Hệ thống ngân hàng để nộp tiền vào tài khoản của sinh viên mở tại Agribank chi nhánh Hà Nội.
  • Nộp tiền qua các kênh khác: ủy nhiệm chi, chuyển khoản, ATM, Mobile banking, E-mobile banking, và các kênh thanh toán khác của ngân hàng.

Lưu ý: Vào các kỳ thu học phí số dư trên tài khoản của sinh viên phải đảm bảo lớn hơn số học phí phải nộp (không bao gồm 50.000đ duy trì tài khoản).

Cách 2: Sinh viên chưa có thẻ/tài khoản mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thông Chi nhánh Hà Nội:

Nộp qua tài khoản Ngân hàng:

Đơn vị thụ hưởng: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Số Tài khoản: 1500201092540 tại Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT-Chi nhánh TP Hà Nội

Nội dung ghi rõ: Mã sinh viên…tên sinh vên…lớp…số điện thoại…nội dung;

Ví dụ sinh viên cần ghi rõ: B13DCAT100; Nguyễn Văn Anh; Lớp D13CQAT02-B, số điện thoại: 0912345678, nộp học phí kỳ I năm 2019-2020;

(Lưu ý: Sinh viên nộp tiền học phí vào TK của Học viện tại ngân hàng cần cung cấp đủ nội dung  mã sinh viên, tên sinh viên,  nếu sinh viên không cung cấp thông tin trên, Học viện sẽ không cập nhật được số tiền sinh viên đã đóng)

Sinh viên có thể tra cứu nợ học phí và học lại phải nộp tại địa chỉ: http://qldt.ptit.edu.vn.

Học viện thông báo để sinh viên được biết và yêu cầu sinh viên các lớp nghiêm túc thực hiện. Mọi thắc mắc liên hệ Bộ phận Kế toán-Văn phòng giao dịch một cửa để được giải đáp (ĐT: 024.33.113.166).

Trân trọng ./.

Tải về:

Danh sách sinh viên nợ học phí tính đến 17/2/2020