Thông báo: DSSV dự kiến xét tốt nghiệp Đợt 2 năm 2020 (tháng 02/2020)

Thông báo: Kế hoạch thu nợ học phí và học lại từ học kỳ I năm học 2019-2020 các lớp Cao đẳng, Liên thông CĐ – ĐHCQ
26/02/2020
Thông báo V/v: Tổ chức giảng dạy, học tập Học kỳ II năm học 2019-2020 từ ngày 09/03/2020 (Cơ sở đào tạo Hà Nội)
06/03/2020

– Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2019-2020 của Học viện;

Phòng Giáo vụ thông báo danh sách sinh viên dự kiến xét tốt nghiệp Đợt 2 năm 2020 (tháng 2/2020) cho sinh viên hệ Cao đẳng, Đại học chính quy như sau:

  1. Sinh viên các khóa trước đã trả nợ môn đủ điều kiện tốt nghiệp tính đến hết học kỳ 1 năm học 2019-2020: Đã đăng ký xét tốt nghiệp online vào tháng 1 năm 2020.
  2.   Sinh viên các lớp Đại học chính quy khóa 2015 khối kỹ thuật, Liên thông CĐ – ĐH chính quy khóa 2017 khối kỹ thuật đã được cập nhật điểm học lại, học ghép học kỳ 1 năm học 2019-2020 đủ điều kiện tốt nghiệp.

Các trường hợp thắc mắc về điểm, bổ sung hồ sơ, nợ học phí đề nghị nộp đơn và hoàn thành các nội dung trên trước 15h00 ngày 4/3/2020 để được xem xét giải quyết. Các sinh viên không thực hiện đúng việc bổ sung hồ sơ, nộp học phí đúng hạn sẽ không được xét tốt nghiệp đợt này.

Sinh viên tra cứu điểm đã được cập nhật trên trang http://qldt.ptit.edu.vn.

Phòng Giáo vụ thông báo tới các sinh viên để biết và thực hiện.

Tải về:

Danh sách sinh viên dự kiến xét tốt nghiệp đợt 2 2020 (dự kiến) – Cập nhật 3.3.2020

Danh sách bổ sung sau khi xử lý các đơn của sinh viên – cập nhật 4.3.2020