Thông báo V/v: Nghỉ lễ dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động năm 2024

Thông báo: V/v Ban hành Kế hoạch thi học kỳ 2 năm học 2023-2024 khóa 2020, 2021, 2022
17/04/2024
Thông báo: V/v Tiếp nhận hồ sơ xét miễn học miễn thi, chuyển đổi điểm, xét đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh cho sinh viên ĐHCQ có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế theo quy định Đợt 4, Học kỳ 2 – năm học 2023-2024 (đợt tháng 5/2024)
19/04/2024

Kính gửi:   – CÁC KHOA ĐÀO TẠO 1

– VIỆN KINH TẾ BƯU ĐIỆN

– VIỆN KHOA HỌC KỸ THUẬT BƯU ĐIỆN

– CÁC LỚP SINH VIÊN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

 

– Căn cứ Kế hoạch đào tạo năm học 2023 – 2024 của Học viện.

– Căn cứ Thông báo của Học viện về việc nghỉ lễ dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động năm 2024.

Phòng Giáo vụ thông báo tới các Khoa đào tạo 1, Viện kinh tế Bưu điện, Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện và các lớp sinh viên hệ Đại học chính quy lịch nghỉ lễ dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động năm 2024 như sau:

  1. Nghỉ lễ dịp Giỗ Tổ Hùng Vương: ngày thứ Năm 18/04/2024 (01 ngày).
  2. Nghỉ lễ dịp ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động: Từ ngày thứ Bảy 27/04/2024 đến hết ngày thứ Tư 01/05/2024 (05 ngày).

Lịch nghỉ học các ngày trên và lịch học bù của các lớp đã được phòng Giáo vụ điều chỉnh trên hệ thống QLĐT. Đề nghị các giảng viên và sinh viên truy cập hệ thống để biết và thực hiện.

Phòng Giáo vụ thông báo tới các Khoa đào tạo 1, các Viện nghiên cứu, các Đơn vị có liên quan và các lớp sinh viên biết để cùng phối hợp triển khai thực hiện theo đúng tiến độ đào tạo của Học viện.

Trân trọng thông báo!