Thông báo: V/v Tổ chức đăng ký đề tài, giảng viên hướng dẫn làm khóa luận/luận văn tốt nghiệp khóa 2020 khối ngành kinh tế và Truyền thông ĐPT

Thông báo: V/v Điều chỉnh phòng học các lớp môn học đang bố trí tại tầng 1 và 2 nhà A2 (ngày 8, 9, 10/04/2024)
03/04/2024
Thông báo V/v: Hủy các lớp học phần đợt học lớp riêng, học kỳ 2 năm học 2023-2024
08/04/2024

Kính gửi:    – Các Khoa đào tạo 1/các Viện;

– Sinh viên lớp ĐHCQ khóa 2020 khối ngành kinh tế và TTĐPT

Căn cứ danh sách sinh viên đủ điều kiện làm khóa luận/ luận văn tốt nghiệp đã được Học viện phê duyệt;

Căn cứ kết quả đăng ký học phần “Khóa luận/luận văn tốt nghiệp”  trên hệ thống Quản lý đào tạo;

Phòng Giáo vụ thông báo tổ chức đăng ký đề tài, giảng viên hướng dẫn khóa luận/ luận văn tốt nghiệp trên hệ thống quản lý tốt nghiệp (https://totnghiep.ptit.edu.vn) cho sinh viên các lớp D20ACCA, D20KT, D20TM, D20IMR, D20PMR, D20QTDN, D20TMDT, D20QTLG, cụ thể như sau:

  1. Quy trình thực hiện:
  • Bước 1: Sinh viên đăng ký nguyện vọng đề tài, giảng viên hướng dẫn
  • Bước 2: Khoa/bộ môn căn cứ nguyện vọng của sinh viên phân công giảng viên hướng dẫn, phê duyệt kết quả đăng ký đề tài của sinh viên.
  1. Thời gian đăng ký và phê duyệt đề tài, giảng viên hướng dẫn trên hệ thống:
  • Thời gian đăng ký: Từ 12h00 ngày 05/04/2024 đến 24h00 ngày 08/04/2024,

     Chi tiết cách đăng ký: phụ lục kèm theo

  • Thời gian phê duyệt kết quả đăng ký: từ ngày 09/04/2024 đến hết ngày 10/04/2024
  1. Các lưu ý:
  • Sinh viên phải thường xuyên theo dõi trạng thái phê duyệt trên hệ thống trong thời gian đăng ký để có thể điều chỉnh nguyện vọng cho phù hợp.
  • Tài khoản truy cập của sinh viên (lần đầu) được gửi đến email đã được Học viện cấp.
  • Các trường hợp cần hỗ trợ sinh viên liên hệ cô Đỗ Thúy Hằng – Phòng giáo vụ, SĐT 02438547797 (giờ hành chính) để được xem xét, xử lý.

Trân trọng!

Tải về:

Toàn văn thông báo

HDSD cho sinh viên