Thông báo V/v: Hủy các lớp học phần đợt học lớp riêng, học kỳ 2 năm học 2023-2024

Thông báo: V/v Tổ chức đăng ký đề tài, giảng viên hướng dẫn làm khóa luận/luận văn tốt nghiệp khóa 2020 khối ngành kinh tế và Truyền thông ĐPT
04/04/2024
Thông báo: Danh sách phân lớp chuyên ngành cho sinh viên khóa 2021 các ngành: QTKD, Marketing, CNTT, CNTT-CLC; Khóa D22 ngành CN-ĐPT; Khóa D23 ngành Kế toán (ACCA)
12/04/2024

Kính gửi:    Các lớp sinh viên Đại học chính quy cơ sở đào tạo Hà Nội

Căn cứ vào kết quả đăng ký học thực tế của Sinh viên sau thời hạn đăng ký thời khóa biểu các học phần, phòng Giáo vụ thông báo hủy một số lớp học phần của đợt học lớp riêng, học kỳ 2 năm học 2023-2024, cụ thể như sau:

  1. Hủy 10 lớp học phần do số lượng sinh viên đăng ký học không đủ điều kiện mở lớp:

Học phần INT1303: An toàn và bảo mật hệ thống thông tin.

Học phần INT1154: Tin học cơ sở 1.

Học phần INT1332­­_CLC: Lập trình hướng đối tượng.

Học phần INT1336: Mạng máy tính.

– Học phần INT14150: Nhập môn khoa học dữ liệu.

– Học phần INT1416: Đảm bảo chất lượng phần mềm.

– Học phần TEL1393: Công nghệ phần mềm.

– Học phần TEL1432: Thông tin vệ tinh.

– Học phần TEL1455: Quản trị mạng.

– Học phần SKD1101: Kỹ năng thuyết trình.

  1. Đối với các sinh viên đã đăng ký thời khóa biểu các lớp học phần trong danh sách ở mục 1: phòng Giáo vụ sẽ thực hiện việc hủy kết quả đăng ký của Sinh viên trên hệ thống, sinh viên không cần phải thực hiện thao tác hủy học phần trên hệ thống qldt cũng như không cần phải làm Đơn đề nghị hủy.

Trân trọng./.