Thông báo: V/v Ban hành Kế hoạch thi học kỳ 2 năm học 2023-2024 khóa 2020, 2021, 2022

Thông báo: Kế hoạch tổ chức thực tập tích lũy khối kiến thức tốt nghiệp các lớp ĐHCQ khóa 2020-2025 (các ngành: ATTT, KT ĐTVT, CNTT, CNKT Đ-ĐT, CNĐPT)
17/04/2024
Thông báo V/v: Nghỉ lễ dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động năm 2024
17/04/2024
Căn cứ kế hoạch giảng dạy – học tập học kỳ 2 năm học 2023-2024 tại cơ sở Hà Nội; Căn cứ hình thức thi các học phần đã được LĐ Học viện phê duyệt; Phòng Giáo thông báo kế hoạch thi các lớp học phần tổ chức trong học kỳ 2 năm học 2023-2024, cụ thể:
  • Khóa 2020 (kinh tế): thi từ 30/05 đến 08/06/2024;
  • Khóa 2020 (kỹ thuật), 2021, 2022: thi từ 27/05 đến 23/06/2024;
  • Khóa 2023: Lịch thi sẽ công bố sau

Đề nghị các sinh viên truy cập vào QLĐT để xem lịch thi của mình. Các thắc mắc về lịch thi sinh viên liên hệ Thầy Nguyễn Trung Hiếu – Email: nthieu1@ptit.edu.vn để được xem xét giải quyết (email phải gửi từ email của sinh viên được Học viện cấp).

Trân trọng ./.