Thông báo danh sách sinh viên nợ học phí (08/8/2011)

Thủ tục, mẫu biểu xin ngừng học (bảo lưu) tạm thời, xin thôi học và xin quay trở lại học tập
22/06/2011
Quy định Quy trình về tổ chức thực tập tốt nghiệp cuối khóa (11/7/2011 )
11/07/2011
Show all
Thông báo danh sách sinh viên nợ học phí (08/8/2011)
Phòng Kinh tế tài chính thông báo danh sách sinh viên nợ học phí năm học 2010-2011
Mọi thắc mắc, đóng bổ sung,… Sinh viên liên hệ phòng KTTC (tầng 1- A1) để giải quyết.