Thông báo về việc sử dụng trang tin của Trung tâm Khảo thí

Danh sách sinh viên thi cải thiện điểm, cập nhật ngày 8-6-2011
08/06/2011
Thủ tục, mẫu biểu xin ngừng học (bảo lưu) tạm thời, xin thôi học và xin quay trở lại học tập
22/06/2011
Show all

(14/6/2011),  để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tra cứu lịch thi, kết quả thi từ ngày 20/6/2011, Trung tâm Khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục tổ chức cung cấp trang tin điện tử tại đại chỉ: www.ptit.edu.vn/ttkh.

Trân trọng thông báo.