Thông báo điểm thi lần 1 HK1 khoa Cơ bản năm học 2021-2022

3d illustration of three colorful folders over white background
Thông báo điểm thi lần 1 HK1 khoa KTDT, khoa Marketing, BM Kỹ năng mềm năm học 2021-2022
09/02/2022
3d illustration of three colorful folders over white background
Thông báo điểm thi Kỹ năng làm việc nhóm (hiệu chỉnh) HK1 năm học 2021-2022
09/02/2022
Show all
3d illustration of three colorful folders over white background

Khoa Cơ bản

Ghi chú:

Sinh viên có 1 tuần kể từ ngày công bố điểm thi để thực hiện phúc khảo đối với hình thức thi viết tại Trung tâm KT & ĐBCLGD, sau thời gian trên điểm sẽ chính thức ghi nhận vào hệ thống.

Mọi thông tin gửi vào email: khaothi@ptit.edu.vn