Thông báo điểm thi Học phần Tiếng Anh Lần 1 Hk1 năm học 2021-2022

3d illustration of three colorful folders over white background
Thông báo điểm thi khoa KTĐT (tiếp theo), điểm thi Nhập môn tin học, điểm thi Phương pháp luận NCKH
11/02/2022
3d illustration of three colorful folders over white background
Thông báo điểm thi Khoa KTDT lần 1 HK1 và các lớp học lại riêng, điểm thi Tin học (khoa CNTT) năm học 2021-2022
13/02/2022

Điểm thi Tiếng Anh A22 _BAS1144

Điểm thi Tiếng Anh B12 _BAS1146

Đơn xin Phúc khảo (hình thức thi viết)

Ghi chú:

Sinh viên có 1 tuần kể từ ngày công bố điểm thi để thực hiện phúc khảo đối với hình thức thi viết tại Trung tâm KT & ĐBCLGD, sau thời gian trên điểm sẽ chính thức ghi nhận vào hệ thống.

Mọi thông tin gửi vào email: khaothi@ptit.edu.vn