Thông báo điểm thi khoa KTĐT (tiếp theo), điểm thi Nhập môn tin học, điểm thi Phương pháp luận NCKH

3d illustration of three colorful folders over white background
Thông báo điểm thi Kỹ năng làm việc nhóm (hiệu chỉnh) HK1 năm học 2021-2022
09/02/2022
3d illustration of three colorful folders over white background
Thông báo điểm thi Học phần Tiếng Anh Lần 1 Hk1 năm học 2021-2022
13/02/2022
Show all
3d illustration of three colorful folders over white background

Khoa KTĐT

Nhập môn tin học và lập trình

Phương pháp luận NCKH

Ghi chú:

Sinh viên có 1 tuần kể từ ngày công bố điểm thi để thực hiện phúc khảo đối với hình thức thi viết tại Trung tâm KT & ĐBCLGD, sau thời gian trên điểm sẽ chính thức ghi nhận vào hệ thống.

Mọi thông tin gửi vào email: khaothi@ptit.edu.vn