Thông báo điểm thi Tiếng Anh Course 1_CLC, Course 2_CLC lần 1 HK1 năm học 2021-2022

3d illustration of three colorful folders over white background
Thông báo điểm thi ngành CNTT lần 1 Hk1, các lớp học lại riêng năm học 2021-2022
16/02/2022
3d illustration of three colorful folders over white background
Thông báo điểm thi Khoa Marketing, các môn Kỹ năng mềm L1 HK1 năm học 2021-2022
17/02/2022

Điểm thi Course 1 CLC (BAS1162)

Điểm thi Course 2 CLC (BAS1163)

Đơn xin phúc khảo

 

Ghi chú:

Sinh viên có 1 tuần kể từ ngày công bố điểm thi để thực hiện phúc khảo đối với hình thức thi viết tại Trung tâm KT & ĐBCLGD, sau thời gian trên điểm sẽ chính thức ghi nhận vào hệ thống.

Mọi thông tin gửi vào email: khaothi@ptit.edu.vn