Thông báo điểm thi Khoa KTDT lần 1 HK1 và các lớp học lại riêng, điểm thi Tin học (khoa CNTT) năm học 2021-2022

3d illustration of three colorful folders over white background
Thông báo điểm thi Học phần Tiếng Anh Lần 1 Hk1 năm học 2021-2022
13/02/2022
3d illustration of three colorful folders over white background
Thông báo điểm thi khoa Marketing, điểm thi Cơ sở đo lường ĐT, Tin học cơ sở 1 (hiệu chỉnh) lần 1 HK1 năm học 2021-2022
15/02/2022

Điểm thi KTDT lần 1 HK1

Điểm thi KTDT lớp riêng

Điểm thi Tin học cơ sở 1

Ghi chú:

Sinh viên có 1 tuần kể từ ngày công bố điểm thi để thực hiện phúc khảo đối với hình thức thi viết tại Trung tâm KT & ĐBCLGD, sau thời gian trên điểm sẽ chính thức ghi nhận vào hệ thống.

Mọi thông tin gửi vào email: khaothi@ptit.edu.vn