Thông báo: Tổ chức kỳ thi Chuẩn đầu ra Tiếng Anh Đợt 1.2023 đối với sinh viên đại học hệ chính quy – Cơ sở đào tạo Phía Bắc

ptit-logo
Kết quả phúc khảo bài thi lần 1 Học kỳ 1 năm học 2022 – 2023
22/02/2023
ptit-logo
Kết quả phúc khảo bài thi lần 1 Học kỳ 1 năm học 2022 – 2023 (Khoá 2022)
24/03/2023
Show all
ke hoach

Căn cứ Quyết định số 838/QĐ-HV ngày 11/10/2021 của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông về việc ban hành Quy định đào tạo đại học theo tín chỉ của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông;

Căn cứ Quyết định số 734/QĐ-HV ngày 05/10/2020 của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông về việc Quy định tổ chức đào tạo và kiểm tra Chuẩn đầu ra Tiếng Anh trình độ đại học hệ chính quy của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông;

Căn cứ Thông báo số 972/TB-HV ngày 12/12/2018 thông báo kết luận của Lãnh đạo Học viện về việc tổ chức các kỳ thi Tiếng Anh của Học viện,

Học viện ban hành Kế hoạch tổ chức kỳ thi Chuẩn đầu ra Tiếng Anh Đợt 1.2023 đối với sinh viên hệ đại học chính quy tại Cơ sở đào tạo Phía Bắc như sau:

  1. Đối tượng và trình độ thi

Đối tượng: Sinh viên đại học chính quy từ khóa 2019 trở về trước chưa đạt Chuẩn đầu ra Tiếng Anh theo quy định.

Trình độ thi:

+ Sinh viên hệ đại học (các lớp đại trà) thi Tiếng Anh trình độ B1.

+ Sinh viên hệ đại học chất lượng cao thi Tiếng Anh trình độ B2.

  1. Hình thức thi

– Thi tự luận đối với 3 kỹ năng: Nghe, Đọc, Viết với tổng thời gian 120 phút.

– Thi vấn đáp đối với Kỹ năng Nói.

  1. Kế hoạch tổ chức thi

3.1.  Đăng ký dự thi: Sinh viên có thể đăng ký theo các hình thức.

  1. a) Hình thức đăng ký:

+ Đăng ký dự thi online tại hệ thống QLĐT hoặc đăng ký trực tiếp tại Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục (Phòng 115A1- Cơ sở Đào tạo Hà Đông).

  • Thời gian đăng ký online trên hệ thống QLĐT 13/3/2023 đến 15/3/2023, Sinh viên đăng nhập hệ thống https://qldt.ptit.edu.vn / Đăng ký môn học / Nhập mã nguyện vọng CHUAN_TA (cuối trang đăng ký môn học)/ Lưu kết quả

 

  1. b) Thời gian đăng ký dự thi: Từ ngày 08/03/2023 đến ngày 31/03/2023;
  2. c) Phí dự thi:

– Mức phí dự thi là: 250,000 đồng/ sinh viên.

Sinh viên nộp lệ phí dự thi theo 1 trong 2 hình thức sau:

– Nộp trực tiếp tại Văn phòng giao dịch Một cửa (Phòng TCKT);

– Hoặc nộp qua tài khoản ngân hàng (tài khoản số: 1500201092540 ngân hàng Agribank). Nội dung chuyển tiền ghi rõ Mã sinh viên, Họ và tên, Thi CĐR Tiếng Anh Đợt 1.2023.

VD: B18DCVT150 – Nguyen Van A – le phi du thi CĐR TA Dot 1.2023.

3.2. Thời gian thi (dự kiến):  Ngày  08 – 09/04/2023

3.3 Danh sách sinh viên dự thi: Danh sách phòng thi chính thức được công bố tại Website của Học viện: (http://portal.ptit.edu.vn/ttkt/) trước khi thi ít nhất 03 ngày.

Trân trọng./.