Danh sách thi Chuẩn đầu ra Tiếng Anh Đợt 1.2023

ptit-logo
Kết quả phúc khảo bài thi lần 1 Học kỳ 1 năm học 2022 – 2023 (Khoá 2022)
24/03/2023
logo120
Kết quả phúc khảo bài thi lần 1 Học kỳ 1 năm học 2022 – 2023 Khoá 2022 hệ VLVH
10/04/2023
Show all
logo120

Trung tâm Khảo thí và ĐBCLGD thông báo danh sách thi Chuẩn đầu ra Tiếng Anh Đợt 1 năm 2023, Chi tiết xem tại: File đính kèm

Ghi chú: Sinh viên chưa nộp lệ phí sẽ không được dự thi, sinh viên đăng ký chưa có tên liên hệ cô Hằng ĐT: 0945105717.

Trân trọng./.