Kết quả phúc khảo bài thi lần 1 Học kỳ 1 năm học 2022 – 2023

logo120
Điểm thi Chuẩn đầu ra Tiếng Anh hệ đại học chính quy Đợt 4 năm 2022
16/01/2023
ke hoach
Thông báo: Tổ chức kỳ thi Chuẩn đầu ra Tiếng Anh Đợt 1.2023 đối với sinh viên đại học hệ chính quy – Cơ sở đào tạo Phía Bắc
08/03/2023
Show all
ptit-logo

Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục thông báo Kết quả phúc khảo bài thi, kỳ thi lần 1 Học kỳ 1 năm học 2022 – 2023. Chi tiết xem và Tải File tại đây.

Trân trọng./.