Thông báo: V/v Tổ chức kỳ thi Chuẩn đầu ra Tiếng Anh Đợt 2 năm 2023 đối với sinh viên ĐHCQ và hệ ĐHTX Cơ sở Hà Nội

logo120
Điểm thi Chuẩn đầu ra Tiếng Anh Đợt 1.2023
20/04/2023
logo120
Kết quả thi Chuẩn đầu ra Tiếng Anh Đợt 2 năm 2023 đối với sinh viên ĐHCQ và hệ ĐHTX Cơ sở Hà Nội
13/07/2023
Show all
ke hoach

Căn cứ Quyết định số 838/QĐ-HV ngày 11/10/2021 của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông về việc ban hành Quy định đào tạo đại học theo tín chỉ của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông;

Căn cứ Quyết định số 734/QĐ-HV ngày 05/10/2020 của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông về việc Quy định tổ chức đào tạo và kiểm tra Chuẩn đầu ra Tiếng Anh trình độ đại học hệ chính quy của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông;

Căn cứ Quyết định số 823/QĐ-HV ngày 04/10/2019 của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông về việc Quy định đào tạo từ xa trình độ đại học của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông;

Căn cứ Thông báo số 972/TB-HV ngày 12/12/2018 thông báo kết luận của Lãnh đạo Học viện về việc tổ chức các kỳ thi Tiếng Anh của Học viện,

Học viện ban hành Kế hoạch tổ chức kỳ thi Chuẩn đầu ra Tiếng Anh Đợt 2 năm 2023 đối với sinh viên hệ đại học chính quy và hệ đại học từ xa tại Cơ sở đào tạo Phía Bắc như sau:

  1. Đối tượng và trình độ thi

Đối tượng: Sinh viên đại học chính quy và sinh viên hệ đại học từ xa từ khóa 2019 trở về trước chưa đạt Chuẩn đầu ra Tiếng Anh theo quy định.

Trình độ thi:

+ Sinh viên hệ đại học chính quy (các lớp đại trà) và sinh viên hệ đại học từ xa thi Tiếng Anh trình độ B1.

+ Sinh viên hệ đại học chính quy (các lớp chất lượng cao) thi Tiếng Anh trình độ B2.

  1. Hình thức thi

– Thi tự luận đối với 3 kỹ năng: Nghe, Đọc, Viết với tổng thời gian 120 phút.

– Thi vấn đáp đối với Kỹ năng Nói.

  1. Kế hoạch tổ chức thi

3.1.  Đăng ký dự thi: Từ ngày 15/06/2023 đến ngày 06/07/2023

  1. a) Hình thức đăng ký dự thi:

– Sinh viên hệ đại học chính quy đăng ký dự thi theo 1 trong 2 cách:

+ Đăng ký online trên form: https://forms.office.com/r/mpE2N4FtMx (sử dụng tài khoản microsoft được Học viện cấp)

+ Hoặc nộp đơn trực tiếp tại Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục (Phòng 115A1- Cơ sở Đào tạo Hà Đông);

– Sinh viên hệ đại học từ xa đăng ký trực tiếp tại Trung tâm Đào tạo Bưu chính Viễn thông 1.

Mẫu đơn đăng ký dự thi, tải về tại đây.

  1. b) Phí dự thi:

– Mức phí dự thi là: 250,000 đồng/ sinh viên.

Sinh viên nộp lệ phí dự thi tại Văn phòng giao dịch Một cửa (Phòng TCKT) hoặc nộp qua tài khoản ngân hàng (tài khoản số: 1500201092540 ngân hàng Agribank).

Nội dung chuyển tiền ghi rõ Mã sinh viên, Họ và tên, Thi CĐR Tiếng Anh Đợt 2.2023.

Ví dụ: B18DCVT150 – Nguyen Van A – le phi du thi CĐR TA Dot 2.2023.

3.2. Thời gian thi (dự kiến):

– Sinh viên hệ đại học từ xa: Ngày 24 và 25/06/2023;

– Sinh viên hệ đại học chính quy: Ngày 17 và 18/07/2023

3.3 Danh sách sinh viên dự thi: Danh sách phòng thi chính thức được công bố tại Website của Học viện: (http://portal.ptit.edu.vn/ttkt/) trước khi thi ít nhất 03 ngày.

Trân trọng ./.