Kết quả phúc khảo bài thi lần 1 Học kỳ 1 năm học 2022 – 2023 (Khoá 2022)

ke hoach
Thông báo: Tổ chức kỳ thi Chuẩn đầu ra Tiếng Anh Đợt 1.2023 đối với sinh viên đại học hệ chính quy – Cơ sở đào tạo Phía Bắc
08/03/2023
logo120
Danh sách thi Chuẩn đầu ra Tiếng Anh Đợt 1.2023
04/04/2023
Show all
ptit-logo

Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục thông báo Kết quả phúc khảo bài thi, kỳ thi lần 1 Học kỳ 1 năm học 2022 – 2023 Khoá 2022. Chi tiết xem và Tải File tại đây.

Trân trọng./.