Kết quả phúc khảo bài thi lần 1 Học kỳ 2 năm học 2022 – 2023

logo120
Kết quả thi chuẩn đầu ra tiếng Anh Đợt 2 năm 2023 hệ đại học chính quy
26/07/2023
Báo cáo tự đánh giá Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành An toàn thông tin (Cập nhật: 1/9/2023)
01/09/2023
Show all

Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục thông báo Kết quả phúc khảo bài thi, kỳ thi lần 1 Học kỳ 1 năm học 2022 – 2023. Chi tiết xem File đính kèm.

Trân trọng ./.