Bảng điểm bảo vệ Khoá luận tốt nghiệp hệ đại học chính quy khoá 2019

logo120
Kết quả thi Chuẩn đầu ra Tiếng Anh Đợt 2 năm 2023 đối với sinh viên ĐHCQ và hệ ĐHTX Cơ sở Hà Nội
13/07/2023
logo120
Kết quả thi chuẩn đầu ra tiếng Anh Đợt 2 năm 2023 hệ đại học chính quy
26/07/2023
Show all

Trung tâm Khảo thí và ĐBCLGD thông báo điểm bảo vệ Khoá luận tốt nghiệp các lớp hệ đại học chính quy khoá 2019. Chi tiết xem File đính kèm.

Trân trọng./.