Kết quả thi Chuẩn đầu ra Tiếng Anh Đợt 2 năm 2023 đối với sinh viên ĐHCQ và hệ ĐHTX Cơ sở Hà Nội

ke hoach
Thông báo: V/v Tổ chức kỳ thi Chuẩn đầu ra Tiếng Anh Đợt 2 năm 2023 đối với sinh viên ĐHCQ và hệ ĐHTX Cơ sở Hà Nội
13/06/2023
Bảng điểm bảo vệ Khoá luận tốt nghiệp hệ đại học chính quy khoá 2019
25/07/2023
Show all
logo120

Trung tâm Khảo thí và ĐBCLGD thông báo điểm thi Chuẩn đầu ra Tiếng Anh Đợt 2 năm 2023 đối với sinh viên ĐHCQ và hệ ĐHTX Cơ sở Hà Nội, chi tiết xem File đính kèm.

Trân trọng./.

Điểm thi CĐR tiếng Anh Đợt 2