Thông báo: Tổ chức kỳ thi Chuẩn đầu ra Tiếng Anh Đợt 4 năm 2023 đối với sinh viên ĐHCQ – Cơ sở đào tạo Hà Nội (T11/2023)

Thông báo: Hoãn tổ chức thi Chuẩn đầu ra Tiếng Anh Đợt 3 năm 2023
04/10/2023
Danh sách sinh viên dự thi Chuẩn đầu ra Tiếng Anh Đợt 4 năm 2023 đối với sinh viên ĐHCQ – Cơ sở đào tạo Hà Nội
30/11/2023
Show all

Căn cứ Quyết định số 838/QĐ-HV ngày 11/10/2021 của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông về việc ban hành Quy định đào tạo đại học theo tín chỉ của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông;

Căn cứ Quyết định số 734/QĐ-HV ngày 05/10/2020 của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông về việc Quy định tổ chức đào tạo và kiểm tra Chuẩn đầu ra Tiếng Anh trình độ đại học hệ chính quy của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông;

Căn cứ Thông báo số 972/TB-HV ngày 12/12/2018 thông báo kết luận của Lãnh đạo Học viện về việc tổ chức các kỳ thi Tiếng Anh của Học viện,

Học viện ban hành Kế hoạch tổ chức kỳ thi Chuẩn đầu ra Tiếng Anh Đợt 4 năm 2023 đối với sinh viên hệ đại học chính quy tại Cơ sở đào tạo Phía Bắc như sau:

  1. Đối tượng và trình độ thi

Đối tượng: Sinh viên đại học chính quy từ khóa 2019 trở về trước chưa đạt Chuẩn đầu ra Tiếng Anh theo quy định.

Trình độ thi:

+ Sinh viên hệ đại học chính quy (các lớp đại trà) thi Tiếng Anh trình độ B1.

+ Sinh viên hệ đại học chính quy (các lớp chất lượng cao) thi Tiếng Anh trình độ B2.

  1. Hình thức thi

– Thi tự luận đối với 3 kỹ năng: Nghe, Đọc, Viết với tổng thời gian 120 phút.

– Thi vấn đáp đối với Kỹ năng Nói.

  1. Kế hoạch tổ chức thi

3.1.  Đăng ký dự thi: Từ ngày 06/11/2023 đến ngày 24/11/2023

  1. a) Hình thức đăng ký dự thi:

– Sinh viên hệ đại học chính quy đăng ký dự thi online trên form (sử dụng tài khoản Học viện cấp) https://forms.office.com/r/mpE2N4FtMx

Hoặc nộp đơn trực tiếp tại Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục (Phòng 115A1- Cơ sở Đào tạo Hà Đông);

Mẫu đơn đăng ký dự thi kèm theo

  1. b) Phí dự thi:

– Mức phí dự thi là: 300,000 đồng/ sinh viên.

Sinh viên nộp lệ phí dự thi tại Văn phòng giao dịch Một cửa (Phòng TCKT) hoặc nộp qua tài khoản ngân hàng (tài khoản số: 1500201092540 ngân hàng Agribank).

Nội dung chuyển tiền ghi rõ Mã sinh viên, Họ và tên, Thi CĐR Tiếng Anh Đợt 4.2023.

Ví dụ: B18DCVT150 – Nguyen Van A – le phi du thi CĐR TA Dot 4.2023.

3.2. Thời gian thi (dự kiến):  Ngày 02 – 03/12/2023

3.3 Danh sách sinh viên dự thi: Danh sách phòng thi chính thức được công bố tại Website của Học viện: (http://portal.ptit.edu.vn/ttkt/) trước khi thi ít nhất 02 ngày.

Trân trọng ./.

Tải về:

Mẫu đơn xin dự thi CĐR