Thông báo: Hoãn tổ chức thi Chuẩn đầu ra Tiếng Anh Đợt 3 năm 2023

Báo cáo tự đánh giá Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Thương mại điện tử (Cập nhật: 1/9/2023)
01/09/2023
Thông báo: Tổ chức kỳ thi Chuẩn đầu ra Tiếng Anh Đợt 4 năm 2023 đối với sinh viên ĐHCQ – Cơ sở đào tạo Hà Nội (T11/2023)
31/10/2023
Show all
 Do số lượng sinh viên đăng ký dự thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh Đợt 3 năm 2023 quá ít, không đủ để tổ chức kỳ thi, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo chuyển thời gian tổ chức thi Chuẩn đầu ra Tiếng Anh Đợt 3 năm 2023 sang tháng 12/2023 (thi ghép cùng Đợt 4)

Kế hoạch thi mới sẽ được công bố trên website https://portal.ptit.edu.vn/ttkt/  trong Tháng 11/2023.

Trân trọng thông báo!