Thông báo kế hoạch tổ chức thực tập tích lũy khối kiến thức tốt nghiệp các lớp: ĐHCQ 2020-2024 (các ngành: Kế toán, QTKD, TMĐT, Marketing và TT đa phương tiện)

Thông báo Về việc: Thu học phí, học lại kỳ I năm học 2023-2024 (lần 2) và kế hoạch thu học lại lớp riêng
13/11/2023
Thông báo V/v: Hướng dẫn sinh viên học tập trực tiếp và tổ chức biên chế tại Trung tâm giáo dục An ninh Quốc phòng, Hưng Yên cho sinh viên khóa 2023 (đợt 2,3)
20/11/2023

– Thực hiện Kế hoạch đào tạo năm học 2023-2024 của Học viện.

– Căn cứ chương trình đào tạo của các ngành/lớp hệ Đại học chính quy khóa 2020-2024 các ngành: Kế toán, QTKD, TMĐT, Marketing và TT Đa phương tiện.

Học viện thông báo kế hoạch và giao nhiệm vụ tổ chức Thực tập, thực hiện tích lũy khối kiến thức tốt nghiệp (TTTN, TLKKTTN) của các lớp hệ Đại học chính quy khóa 2020-2024 (các ngành: Kế toán, QTKD, TMĐT, Marketing và TT Đa phương tiện) cho các đơn vị liên quan. Cụ thể như sau:

 1. Đối tượng:
 • Sinh viên ĐHCQ khóa 2020-2024 và các khóa trước chưa đạt học phần thực tập, các môn thay thế tốt nghiệp của các ngành: Kế toán, QTKD, TMĐT, Marketing và TT Đa phương tiện.
 1. Khung thời gian:
 • Thời gian đăng ký thực tập online: từ 12h00 11/12/2023 đến 24h00 13/12/2023.
 • Hướng dẫn, tổ chức cho SV đăng ký thực tập: Thứ 3 (19/12/2023 tùy từng ngành).
 • Thực tập theo nội dung, đề cương được phân công (06 tuần): từ 15/01 – 10/03/2024.
 • Tổ chức đánh giá kết quả thực tập: 11/03 – 17/03/2024.
 • Xét, công bố kết quả xét ĐKDT tốt nghiệp, làm ĐA/KL tốt nghiệp, học các học phần tốt nghiệp: 18/03 – 24/03/2024
 • Tổ chức giao Khóa luận tốt nghiệp, đăng ký lớp học và thi các học phần chuyên môn tốt nghiệp: 26-28/03/2024
 • Thực hiện Khóa luận, học và thi các học phần thay thế tốt nghiệp (10 tuần): 01/04 – 09/06/2024
 • Bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp: 10/06 – 16/06/2024

Chi tiết Khung kế hoạch đối với từng ngành theo các Phụ lục gửi kèm.

 • Phòng Giáo vụ thông báo tới các đơn vị, các lớp sinh viên có liên quan tổ chức thực hiện. Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc đề nghị các đơn vị, sinh viên liên hệ phòng Giáo vụ (cô Đỗ Thúy Hằng, 0243.854.7797) để được hướng dẫn, giải đáp.

Tải về:

Toàn văn thông báo + Các phụ lục kế hoạch