KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 NĂM 2019

Bảng điểm thi lần 2 học kỳ 2, học kỳ phụ (kỳ hè) năm học 2018-2019
13/11/2019
Danh sách thi Chuẩn đầu ra Tiếng Anh Đợt 3 năm 2019
17/12/2019
Show all

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2019-2020, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo kế hoạch thi tốt nghiệp đợt 2 năm 2019. Cụ thể như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

1. Sinh viên hệ cao đẳng nghề, khóa 2016 – 2019 và các khóa trước được xét đủ điều kiện dự thi, thi lại tốt nghiệp.

2. Sinh viên hệ đại học chính quy đào tạo theo niên chế, thi lại tốt nghiệp các ngành: Công nghệ thông tin; Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử; Kỹ thuật điện tử truyền thông; Kế toán; Marketing; Truyền thông Đa phương tiện và Quản trị kinh doanh.

II. MÔN THI

1. Hệ đại học chính quy: Thi môn Cơ sở ngành, Chuyên môn và Chính trị (Những Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác Lênin 1 hoặc Những Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác Lênin 2).

2. Hệ cao đẳng nghề thi các môn: Lý thuyết, Chính trị và Thực hành.

III. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM THI

1. Thời gian thi:

1.1. 15h00’ ngày 20/12/2019: Sinh viên tập trung học tập quy chế thi và làm thủ tục dự thi tại Hội trường 1 – Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.

1.2. Ngày 21/12/2019:

a) Sáng: Hệ đại học chính quy thi môn Cơ sở ngành. Hệ Cao đẳng nghề thi môn Lý thuyết.

b) Chiều: Hệ đại học chính quy thi môn Chuyên môn. Hệ Cao đẳng nghề thi môn Chính trị.

1.3. Ngày 22/12/2019:

a) Sáng: Hệ đại học chính quy thi môn Chính trị. Hệ Cao đẳng nghề thi môn Thực hành.

b) Chiều: Hệ Cao đẳng nghề thi môn Thực hành.

2. Địa điểm thi: Tại Giảng đường A3 – Cơ sở Đào tạo Hà Đông.

IV. HƯỚNG DẪN THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THI LẠI

Các sinh viên thi lại tốt nghiệp làm đơn đăng ký dự thi (theo mẫu), đóng lệ phí thi lại cho phòng Tài chính – Kế toán và nộp đơn cho phòng Giáo vụ tại Trung tâm Giao dịch một cửa trong khoảng thời gian từ ngày 02/12/2019 đến hết ngày 12/12/2019.

Trân trọng thông báo!