Bảng điểm các học phần thi lần 1 học kỳ hè năm học 2018 – 2019

Bảng điểm thi tiếng Anh tăng cường Bậc 3
28/08/2019
Điểm thi Chuẩn đầu ra Tiếng Anh – Đợt 2 năm 2019
27/09/2019

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo điểm thi, điểm kết thúc học phần các học phần thi lần 1 học kỳ phụ (kỳ hè) năm học 2018 – 2019 chi tiết xem File đính kèm. Bảng điểm sẽ liên tục được cập nhật, sinh viên chú ý theo dõi. Mọi thắc mắc về điểm, đề nghị sinh viên liên hệ Trung tâm KT & ĐBCLGD phòng 115 nhà A1 – Học viện CN BCVT – Hà Nội.

Trân trọng thông báo!

Bảng điểm các học phần ngành CNTT (phần 1), cập nhật ngày 04/9/2019.

Bảng điểm các học phần ngành CNTT (phần 2), cập nhật ngày 30/8/2019.

Bảng điểm các học phần ngành Marketing, cập nhật ngày 29/8/2019

Bảng điểm các học phần Khoa Cơ bản giảng dạy, cập nhật 28/8/2019.

Bảng điểm các học phần ngành Kỹ thuật điện tử, cập nhật ngày 28/8/2019.

Bảng điểm các học phần ngành Đa phương tiện, cập nhật ngày 28/8/2019.

Bảng điểm các học phần ngành Kế toán, cập nhật ngày 26/8/2019

Bảng điểm các học phần ngành QTKD – VT, cập nhật ngày 28/8/2019.