Bảng điểm học phần thi lần 1 học kỳ 2 năm học 2018 – 2019

ĐIỂM BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP THÁNG 7 NĂM 2019
31/07/2019
Bảng điểm thi tốt nghiệp đợt 1 năm 2019 (Ngày thi: 10,11 tháng 8 năm 2019)
26/08/2019