Bảng điểm thi lần 2 học kỳ 2, học kỳ phụ (kỳ hè) năm học 2018-2019

Thông báo điều chỉnh thời gian thi Chuẩn đầu ra Tiếng Anh Đợt 3 năm 2019
07/11/2019
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 NĂM 2019
30/11/2019
Show all

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo điểm thi, điểm kết thúc học phần các học phần thi lần 2 học kỳ 2, học kỳ phụ (kỳ hè) năm học 2018 – 2019 chi tiết xem File đính kèm. Bảng điểm sẽ liên tục được cập nhật, sinh viên chú ý theo dõi. Mọi thắc mắc về điểm, đề nghị sinh viên liên hệ Trung tâm KT & ĐBCLGD phòng 115 nhà A1 – Học viện CN BCVT – Hà Nội.

Trân trọng thông báo!

Bảng điểm các học phần ngành CNTT (phần 1), cập nhật ngày 17/9/2019.

Bảng điểm các học phần ngành KTĐT, MULTIMEDIA, cập nhật ngày 27/9/2019.

Bảng điểm các học phần ngành QTKD, Viễn thông, cập nhật ngày 27/9/2019.

Bảng điểm các học phần khoa Cơ bản giảng dạy, cập nhật 13/11/2019

Bảng điểm các học phần ngành Kế toán, cập nhật 13/11/2019