Bảng điểm học phần thi lần 1 học kỳ 1 năm học 2019 – 2020

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM 2020
18/03/2020
THÔNG BÁO V/v: Phúc khảo kết quả thi Học kỳ 1 Năm học 2019 – 2020
26/03/2020
Show all

Trung tâm Khảo thí & ĐBCLGD thông báo điểm thi, điểm kết thúc học phần kỳ thi lần 1 học kỳ 1 năm học 2019 – 2020, chi tiết xem File đính kèm. Mọi thắc mắc về điểm thi, đề nghị sinh viên liên hệ Trung tâm Khảo thí & ĐBCLGD, phòng 115 – Nhà A1 – Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông – Km 10 Hà Đông – Hà Nội.

Trân trọng!

Bảng điểm ngành Kỹ thuật điện tử, cập nhật ngày 12/02/2020

Bảng điểm ngành Đa phương tiện, cập nhật ngày 21/02/2020

Bảng điểm ngành Công nghệ thông tin, cập nhật ngày 23/3/2020

Bảng điểm các học phần khoa Cơ bản giảng dạy, cập nhật ngày 16/3/2020

Bảng điểm học phần ngành Marketing, cập nhật ngày 06/3/2020

Bảng điểm học phần ngành Quản trị kinh doanh, cập nhật ngày 12/02/2020

Bảng điểm học phần ngành Kế toán, cập nhật ngày 12/02/2020

Bảng điểm học phần ngành Viễn thông, cập nhật ngày 12/02/2020

Bảng điểm lớp Học lại riêng ngành Viễn thông, cập nhật ngày 17/01/2020

Bảng điểm lớp Học lại riêng các HP khoa Cơ bản giảng dạy, cập nhật ngày 17/02/2020

Bảng điểm lớp Học lại riêng ngành Kỹ thuật điện tử và ngành Đa phương tiện, cập nhật ngày 12/02/2020

Bảng điểm các lớp Học lại riêng ngành Kế toán, cập nhật ngày 06/02/2020

Bảng điểm các lớp Học lại riêng ngành Công nghệ thông tin, cập nhật ngày 13/02/2020

Bảng điểm học phần các học phần Kỹ năng mềm, cập nhật ngày 28/02/2020