Danh sách các học phần cập nhật điểm thi, kỳ thi lần 1 học kỳ 1 năm 2019 – 2020

THÔNG BÁO V/v: Phúc khảo kết quả thi Học kỳ 1 Năm học 2019 – 2020
26/03/2020
Thông báo Vv nộp hồ sơ xét hỗ trợ khó khăn đột xuất do ảnh hưởng của đại dịch covid 19
18/04/2020
Show all

Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục thông báo danh sách các trường hợp được cập nhật kết quả thi sau khi kiểm tra hồ sơ điểm, kỳ thi lần 1 học kỳ 1 năm học 2019 – 2020, chi tiết xem File đính kèm.

Danh sách cập nhật kết quả thi ngày 09/4/2020