THÔNG BÁO V/v: Phúc khảo kết quả thi Học kỳ 1 Năm học 2019 – 2020

Bảng điểm học phần thi lần 1 học kỳ 1 năm học 2019 – 2020
23/03/2020
Danh sách các học phần cập nhật điểm thi, kỳ thi lần 1 học kỳ 1 năm 2019 – 2020
09/04/2020
Show all

            Kính gửi: Các lớp sinh viên hệ Đại học Chính quy – Cơ sở đào tạo Phía Bắc.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đối với công tác phòng, chống dịch COVID-19; nhằm ngăn chặn, hạn chế tối đa việc lây lan dịch bệnh ra cộng đồng, bảo đảm an toàn sức khỏe của sinh viên, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông tổ chức tiếp nhận đơn phúc khảo kết quả thi Học kỳ I năm học 2019-2020 (đối với các học phần thi tự luận) gửi qua email. Cụ thể:

1-     Thời gian tiếp nhận đơn đề nghị: Từ ngày 27/3/2020 đến ngày 06/4/2020.

2-     Cách thức nộp đơn phúc khảo:

Bước 1: Tải File Mẫu đơn đề nghị xem xét điểm thi kết thúc học phần và điền đầy đủ thông tin.

Bước 2: Lưu tên file theo tên Học phần phúc khảo. (Ví dụ: Phúc khảo bài thi môn Toán cao cấp 1 thì tên file là TOÁN CAO CẤP 1)

Bước 3: Gửi Đơn phúc khảo bài thi với tiêu đề thư: Phúc khảo bài thi + Tên học phần (Ví dụ: Phúc khảo bài thi Toán cao cấp 1) tới địa chỉ email của cán bộ quản lý ngành học, học phần tương ứng:

·        Ngành Công nghệ thông tin: tuanpa@ptit.edu.vn

·        Ngành Marketing: ngahtt@ptit.edu.vn

·        Ngành Quản trị kinh doanh; Kỹ thuật điện tử truyền thông: dungbth@ptit.edu.vn

·        Ngành Kỹ thuật điện, điện tử; Đa phương tiện: tranghtm@ptit.edu.vn

·        Ngành Kế toán; các học phần Mác – Lênin: maudt@ptit.edu.vn

·        Các học phần Tiếng Anh và học phần do khoa Cơ bản giảng dạy: hangtt@ptit.edu.vn

Sinh viên nộp phí phúc khảo bài thi qua hệ thống ngân hàng theo tài khoản nhận học phí của Học viện.

3-     Công bố kết quả phúc khảo bài thi:

Điểm phúc khảo được công bố tại website của Học viện http://portal.ptit.edu.vn/ttkt/ từ sau ngày 15/4/2020.

Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục tiếp nhận các ý kiến đóng góp của sinh viên đối với các hoạt động của Trung tâm theo địa chỉ email: hanhtm@ptit.edu.vn.

Trân trọng thông báo!