Thông báo Vv nộp hồ sơ xét hỗ trợ khó khăn đột xuất do ảnh hưởng của đại dịch covid 19

Danh sách các học phần cập nhật điểm thi, kỳ thi lần 1 học kỳ 1 năm 2019 – 2020
09/04/2020
Thông báo về việc điều chỉnh lịch thi tốt nghiệp Đợt 1 năm 2020
23/04/2020
Show all

Căn cứ Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19;

Căn cứ theo chủ trương của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông về việc hỗ trợ học phí và chi phí học tập trực tuyến cho toàn thể sinh viên Học viện; hỗ trợ đối tượng sinh viên có gia đình gặp khó khăn dao đại dịch Covid-19.

Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông thông báo nội dung, đối tượng được hỗ trợ học phí học kỳ 2 năm học 2019 – 2020 cho sinh viên đang học tập tại Học viện, chi tiết Thông báo, tải File tại đây.

Trân trọng!