Bảng điểm thi lần 1 học kỳ phụ (kỳ Hè) năm học 2019 – 2020

Điểm thi Chuẩn đầu ra tiếng Anh Đợt 2 năm 2020
14/10/2020
Danh sách thi lần 2 học kỳ 2, kỳ hè năm học 2019 – 2020
19/10/2020
Show all

Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục thông báo điểm thi, điểm kết thúc học phần kỳ thi lần 1 học kỳ phụ (kỳ Hè) năm học 2019 – 2020, chi tiết xem File đính kèm. Bảng điểm sẽ tiếp tục được cập nhật theo kế hoạch, sinh viên chú ý theo dõi. Mọi thắc mắc, khiếu nại về điểm thi đề nghị sinh viên liên hệ với Trung tâm KT & ĐBCLGD, địa chỉ: Phòng 115 nhà A1 – Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông – Hà Nội. Điện thoại: 02433 515 486.