KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 NĂM 2020

KẾ HOẠCH THI CHUẨN ĐẦU RA TIẾNG ANH ĐỢT 2 NĂM 2020
09/09/2020
Bảng điểm kết thúc học phần, thi lần 1 học kỳ 2 năm học 2019 – 2020
13/10/2020
Show all

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2020-2021, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo kế hoạch thi tốt nghiệp đợt 2 năm 2020. Cụ thể như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

1. Sinh viên hệ Đại học Từ xa khóa 2016 – 2020 ngành Quản trị kinh doanh và các khóa trước được xét đủ điều kiện dự thi, thi lại tốt nghiệp.

2. Sinh viên hệ đại học chính quy đào tạo theo niên chế còn đủ điều kiện được thi lại tốt nghiệp các ngành: Công nghệ thông tin; Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử; Kỹ thuật điện tử truyền thông; Kế toán; Marketing; Truyền thông Đa phương tiện và Quản trị kinh doanh.

II. MÔN THI

1. Hệ đại học từ xa: Thi môn Cơ sở ngành, Chuyên môn .

2. Hệ đại học chính quy: Thi môn Cơ sở ngành, Chuyên môn và Chính trị (Những Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác Lênin 1 hoặc Những Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác Lênin 2).

III. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM THI

1. Thời gian thi:

1.1. 15h00’ ngày 23/10/2020: Sinh viên tập trung học tập quy chế thi và làm thủ tục dự thi tại Hội trường 1 – Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.

1.2. Ngày 24/10/2020:

a) Sáng: Thi môn Cơ sở ngành.

b) Chiều: Thi môn Chuyên môn.

1.3. Ngày 25/10/2020:

a) Sáng: Hệ đại học chính quy thi môn Chính trị.

b) Chiều: Dự phòng.

2. Địa điểm thi: Tầng 2, Giảng đường A3, Cơ sở Đào tạo Hà Đông.

IV. HƯỚNG DẪN THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THI LẠI

Sinh viên thi lại tốt nghiệp làm đơn đăng ký dự thi (theo mẫu). Sinh viên hệ đại học Từ xa nộp đơn tại phòng 507 – A1 – Trung tâm Đào tạo BCVT I, hệ đại học Chính quy nộp cho phòng Giáo vụ tại Trung tâm Giao dịch một cửa trong khoảng thời gian từ ngày 16/9/2020 đến hết ngày 02/10/2020.