Danh sách, Kế hoạch tổ chức kỳ thi Chuẩn đầu ra Tiếng Anh Đợt 3 năm 2020

Bảng điểm kết thúc học phần kỳ thi lần 2 HK2, HK hè năm học 2019 – 2020
06/11/2020
Thông báo về việc: Xử lý đăng ký môn học học kỳ 2, năm học 2020-2021; tổ chức thi học kỳ 1, năm học 2020-2021 đối với các sinh viên nộp học phí muộn sau ngày 17/12/2020
03/01/2021
Show all

Căn cứ Quyết định số 585/QĐ-HV ngày 09/4/2015của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông về việc Ban hành “Quy định về tổ chức đào tạo Tiếng Anh đối với hệ cao đẳng, đại học chính quy tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông; Hướng dẫn số 998/HV-GV ngày 12/12/2017 của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông về việc thực hiện quy định về đào tạo Tiếng Anh cho sinh viên hệ đại học chính quy tại Học viện;

Căn cứ Thông báo số 972/TB-HV ngày 12/12/2018 thông báo kết luận của Lãnh đạo Học viện về việc tổ chức các kỳ thi Tiếng Anh của Học viện,

Học viện ban hành Kế hoạch tổ chức kỳ thi Chuẩn đầu ra Tiếng Anh Đợt 3 năm 2020 đối với sinh viên hệ đại học chính quy tại Cơ sở đào tạo Phía Bắc như sau:

  1. Đối tượng và trình độ thi
  • Đối tượng:

+ Sinh viên hệ Đại học chính quy năm cuối Khóa 2014, 2015, 2016 chưa đạt chuẩn đầu ra Tiếng Anh theo quy định.

+ Sinh viên đã tham dự thi Chuẩn đầu ra Tiếng Anh từ đợt 3 năm 2018 của Học viện có nguyện vọng thi lại các kỹ năng chưa đạt.

  • Trình độ thi:

+ Sinh viên hệ đại học (các lớp đại trà) thi Tiếng Anh trình độ B1.

+ Sinh viên hệ đại học chất lượng cao thi Tiếng Anh trình độ B2.

  1. Hình thức thi
  • Thi tự luận đối với 3 kỹ năng: Nghe, Đọc, Viết với tổng thời gian 120 phút.
  • Thi vấn đáp đối với Kỹ năng Nói.
  1. Kế hoạch tổ chức thi
  • Đăng ký dự thi:

+ Sinh viên thi lần đầu đăng ký dự thi online tại hệ thống QLĐT từ 09h00 ngày 08/12/2020 đến 17h00’ ngày 22/12/2020 theo hướng dẫn của Phòng Giáo vụ.

+ Sinh viên thi lại đăng ký trực tiếp tại Trung tâm Khảo thí & ĐBCLGD (Phòng 115A1- Cơ sở đào tạo Hà Đông) – Mẫu đơn kèm theo. Từ ngày 08/12/2020 đến ngày 22/12/2020.

  • Nộp phí đăng ký dự thi: Sinh viên nộp lệ phí dự thi tại Văn phòng giao dịch Một cửa (Phòng TCKT) từ ngày 08/12/2020 đến ngày 22/12/2020. Mức phí dự thi: 200,000 đồng/ sinh viên.
  • DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI