Bảng điểm kết thúc học phần, thi lần 1 học kỳ 2 năm học 2019 – 2020

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 NĂM 2020
22/09/2020
Điểm thi Chuẩn đầu ra tiếng Anh Đợt 2 năm 2020
14/10/2020
Show all

Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục thông báo điểm thi, điểm kết thúc học phần kỳ thi lần 1 học kỳ 2 năm học 2019 – 2020, chi tiết xem File đính kèm. Bảng điểm sẽ tiếp tục được cập nhật theo kế hoạch, sinh viên chú ý theo dõi. Mọi thắc mắc, khiếu nại về điểm thi đề nghị sinh viên liên hệ với Trung tâm KT & ĐBCLGD, địa chỉ: Phòng 115 nhà A1 – Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông – Hà Nội. Điện thoại: 02433 515 486.

Lưu ý:

  1. Đối với điểm thi kết thúc học phần, khi khiếu nại điểm sinh viên phải làm đơn xin phúc tra (Mẫu đơn kèm theo), đóng lệ phí theo quy định và nộp cho Trung tâm KT&ĐBCLGD.
  2. Thời hạn khiếu nại điểm là chậm nhất 10 ngày kể từ ngày công bố điểm. Sau thời hạn này, mọi yêu cầu khiếu nại điểm đều không được chấp nhập.
  3. Những sinh viên không hoàn thành nghĩa vụ đóng học phí theo quy định của Học viện sẽ bị hủy kết quả học tập các kỳ học tương ứng và không được công nhận kết quả đăng ký học tập Học kỳ I năm học 2020 – 2021.

Trân trọng thông báo!