Bảng điểm học phần các lớp Học lại riêng kỳ 1 năm học 2020 – 2021

Điểm thi Chuẩn đầu ra tiếng Anh Đợt 3 năm 2020
07/01/2021
Hướng dẫn tra kết quả thi và khảo sát ý kiến SV, học kỳ 1 năm học 2020 – 2021
09/03/2021

Trung tâm Khảo thí & ĐBCLGD thông báo điểm thi, điểm kết thúc học phần các lớp Học lại riêng học kỳ 1 năm học 2020 – 2021, chi tiết xem File đính kèm. Bảng điểm sẽ liên tục được cập nhật, sinh viên chú ý theo dõi. Mọi thắc mắc về điểm thi, đề nghị sinh viên liên hệ Trung tâm Khảo thí phòng 115 A1 hoặc phòng Tổ chức thi tầng G nhà A2 – Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông  – Hà Nội.

Trân trọng thông báo!