Kết quả phúc khảo lần 1 kỳ 1 D20 và lần 2 kỳ 1 khóa D17,18,19 năm học 2020-2021

Thông báo: Về việc hoãn tổ chức thi Chuẩn đầu ra Tiếng Anh Đợt 1 năm 2021
05/05/2021
ke hoach
Kế hoạch cải tiến chất lượng nửa cuối chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục giai đoạn 6/2020 đến 12/2022
03/09/2021
Show all

Trung tâm Khảo thí và ĐBCLGD thông báo kết quả phúc khảo lần 1 kỳ 1 D20 và lần 2 kỳ 1 khóa D17,18,19. Chi tiết tại file đính kèm:

Toàn văn thông báo.

Trân trọng thông báo!