Kế hoạch tổ chức kỳ thi Chuẩn đầu ra Tiếng Anh Đợt 1 năm 2021

Hướng dẫn tra kết quả thi và khảo sát ý kiến SV, học kỳ 1 năm học 2020 – 2021
09/03/2021
Kết quả chấm phúc khảo bài thi học kỳ 1 năm học 2020 – 2021
16/04/2021
Show all

Trung tâm Khảo thí và ĐBCLGD thông báo kế hoạch tổ chức kỳ thi Chuẩn đầu ra Tiếng Anh Đợt 1 năm 2021 đối với sinh viên hệ đại học chính quy tại Cơ sở đào tạo Phía Bắc, chi tiết xem File đính kèm.

Trân trọng thông báo!

 

Kế hoạch thi + Mẫu đơn