Điểm bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp các lớp Văn bằng 2 và L14KT

Bảng điểm học phần thi lần 1 HK2 năm học 15-16 các lớp Cao học M15 đợt 2
09/08/2016
Điểm bảo vệ Khóa Luận tốt nghiệp của các lớp Khóa 2012, VB2 và L14 ngành QTKD
18/08/2016
Show all

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo điểm bảo vệ Khóa Luận tốt nghiệp của các lớp học Văn bằng 2 và Liên thông khóa 2014 ngành Kế toán, chi tiết xem File đính kèm. Mọi thắc mắc đề nghị liên hệ với Trung tâm Khảo thí & ĐBCLGD, địa chỉ tầng G nhà A2 Học viện CNBCVT – Hà Nội.

Trân trọng!

File đính kèm