Kết quả thi tiếng Anh A1.1, A2.1, bậc 3, tiếng Anh 5, 6 Lần 1, HK2 (2015-2016)

Kế hoạch thi Học kỳ phụ (HK Hè) năm học 2015-2016
26/07/2016
Bảng điểm học phần thi lần 1 HK 2 các lớp CLC E15CN
04/08/2016

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo kết quả thi môn tiếng Anh A1.1, A2.1, tiếng Anh 6, lần 1 học kỳ 2 năm học 2015 – 2016, chi tiết xem File đính kèm. Mọi thắc mắc về kết quả thi, đề nghị liên hệ tại Trung tâm KT, tầng G nhà A2 – Học viện CNBCVT.

Bảng điểm Tiếng Anh bậc 3, cập nhật 3/8/2016

Bảng điểm Tiếng Anh A5, cập nhật 1/8/2016

Bảng điểm Tiếng Anh A2.1, cập nhật 30/7/2016

Bảng điểm tiếng Anh 6, cập nhật 29/7/2016

Bảng điểm Tiếng Anh A1.1, cập nhật 25/7/2016