Bảng điểm học phần thay thế thi tốt nghiệp năm học 2015 – 2016

Điểm bảo vệ Khóa Luận tốt nghiệp của các lớp Khóa 2012, VB2 và L14 ngành QTKD
18/08/2016
Bảng điểm học phần: Kỹ thuật nhiếp ảnh thi lần 1 HK 2 năm học 15 – 16
23/08/2016
Show all

Trung tâm Khảo thí & ĐBCLGD thông báo điểm thi, điểm học phần, các học phần thay thế thi tốt nghiệp, điểm sẽ liên tục được cập nhật, Sinh viên chú ý theo dõi. Chi tiết xem File đính kèm.

Trân trọng thông báo!

Bảng điểm cập nhật ngày 9/8/2016

Bảng điểm phúc khảo